Trong thời gian 4 ngày, 93 học viên dự lớp Bồi dưỡng sẽ được học tập, nghiên cứu 6 chuyên đề chính gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP-AN; Quan điểm, chủ trương của Đảng về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; Các trạng thái quốc phòng, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và chuyên đề Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý Nhà nước về ANTT trong tình hình mới.

Lãnh đạo Trường Đại học An ninh nhân dân chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chỉ huy lớp Bồi dưỡng

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Phạm Văn Dư, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh đề nghị cả giáo viên và học viên cần phải tập trung và nghiêm túc, thực hiện đúng kế hoạch mà Ban tổ chức lớp học đề ra. Hy vọng sau lớp học này, các học viên sẽ nắm chắc hơn những nội dung cơ bản về lý luận, vận dụng có hiệu quả vào việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-AN đơn vị, địa phương...

Thái Bình