Đại tá Trần Trung Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH và Đại tá Lê Văn Cửu, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo lễ khai giảng…

Trong thời gian 15 ngày (từ 14 đến 27-12), lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ được truyền đạt 8 chuyên đề bao gồm: Cứu nạn cứu hộ trong sập đổ công trình; Cứu nạn cứu hộ trong không gian hạn chế; Cứu nạn cứu hộ trên cao, dưới sâu; Cứu nạn cứu hộ sự cố tai nạn giao thông; Cứu nạn cứu hộ trong môi trường khói khí độc; Cứu nạn cứu hộ sập đổ công trình; Cứu nạn cứu hộ dưới nước và nội dung liên quan đến ứng phó với phòng chống thiên tai lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Đại tá Trần Trung Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH dự và chỉ đạo lớp khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Trần Trung Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã nhấn mạnh tầm quan trọng về ý nghĩa của công tác CNCH, ứng phó sự cố thiên tai, lụt bão trước tình hình các vụ sự cố, tai nạn diễn biến ngày càng nhiều và phức tạp cả về tính chất và mức độ thiệt hại nghiêm trọng. 

Trên cơ sở đó, đồng chí yêu cầu các học viên thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của lớp tập huấn, nắm vững nghiệp vụ chuyên môn, vận dụng thành thạo, linh hoạt các kỹ năng, chiến thuật để ứng phó với các sự cố tai nạn, thiên tai, lụt bão để đáp ứng nhiệm vụ trong công tác CNCH.    

Anh Phương