Tham gia lớp huấn luyện lần này có 132 học viên là cán bộ, chiến sỹ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của 11 tỉnh thành miền Trung.

Khai giảng lớp huấn luyện chuyên sâu về kỹ thuật cứu nạn, cứu hộ ứng phó sự cố thiên tai, lụt bão tìm kiếm cứu nạn khu vực miền Trung năm 2018

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm củng cố, nâng cao trình độ nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp của cán bộ chiến sỹ làm công tác CNCH. Qua đó giúp cán bộ chiến sỹ nắm vững nghiệp vụ chuyên môn; vận dụng thành thạo, linh hoạt các kỹ năng, chiến thuật và đội hình cơ bản để ứng phó với các sự cố, tai nạn, thiên tai, bão lũ... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác CNCH hiện nay.


Ngô Quang Văn