Nắm bắt được những khó khăn, tâm lý của nhân dân khi ngại phải đi lại để làm căn cước công dân (CCCD), Công an huyện Cô Tô đã tổ chức cấp CCCD lưu động cho nhân dân trên địa bàn. 

Kết quả trong 2 ngày làm việc, tổ công tác đã làm thủ tục cấp mới 180 CCCD cho bà con nhân dân trên địa bàn. Trong đó, đã tổ chức cấp phát tập trung cho hơn 10 cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Lân - đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân tại vị trí xa xôi, đặc biệt khó khăn về giao thông, liên lạc trên xã đảo.

Công an huyện Cô Tô làm thủ tục cấp căn cước công dân cho nhân dân xã đảo

 Bên cạnh việc cấp phát CCCD, tổ công tác còn lồng ghép các nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…


Quang Khải