Các sinh viên tích cực dọn rác bãi biển

Theo Trường Cao đẳng An ninh nhân dân II: Với khẩu hiệu “Sinh viên chung tay bảo vệ biển xanh”, các sinh viên đã hăng hái, nhiệt tình triển khai tham gia các hoạt động ý nghĩa như, nhặt rác dọc bãi biển, thu gom, phân loại rác, tập kết toàn bộ rác về vị trí quy định, tạo cảnh quan sạch - đẹp dọc bờ biển. 

Đây là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, xử lý rác thải đúng nơi quy định của đoàn viên, thanh niên và người dân dọc bãi biển. Được biết, hoạt động này được nhà trường triển khai thành nhiều đợt trong năm 2016.

Q.Huy-C.B