Dự Hội thảo có Trung tướng, PGS.TS Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện CSND...

Trung tướng, PGS.TS Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Thiếu tướng, PGS.TS Đặng Xuân Khang Phó Giám đốc Học viện CSND đồng chủ trì hội thảo .

Với ý nghĩa khoa học, Hội thảo khoa học “phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và đường hàng không” đã nhận được gần 30 báo cáo tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND, các chuyên gia của các cơ quan, tổ chức, các cán bộ có nhiều kinh nghiệm trực tiếp làm công tác thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và đường hàng không.

Tại buổi Hội thảo, các đại biểu đã tập trung đi sâu trao đổi, thảo luận những vấn đề nổi cộm về tình hình tội phạm trên lĩnh vực giao thông và tác động của những vấn đề này đến Việt Nam. Nêu rõ quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước ta và Bộ Công an về phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực giao thông.

Đánh giá kết quả của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực giao thông ở Việt Nam trong thời gian qua; Trao đổi những kinh nghiệm thực tế về nghiệp vụ phòng ngừa, điều tra tội phạm trên lĩnh vực giao thông; Phân tích những hạn chế, thiếu sót, những khó khăn, vướng mắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực giao thông vận tải ở Việt Nam hiện nay.

Các đại biểu dự hội thảo khoa học “phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và đường hàng không”.

Cũng trong buổi Hội thảo, các đại biểu đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và điều tra tội phạm trên lĩnh vực giao thông ở nước ta, trong đó có những giải pháp mang tính chiến lược như phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng CAND trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trên lĩnh vực giao thông.

Phát huy vai trò của nhân dân, dựa vào dân và vận động nhân dân tham gia có hiệu quả thông qua các phong trào từ cơ sở; Tiến hành đồng bộ cả hai mặt phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực giao thông.

Hoàn thiện pháp luật, tăng cường quản lý công tác kiểm soát trên lĩnh vực giao thông và mở rộng hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực giao thông; Thường xuyên đổi mới, hoàn thiện các biện pháp và chiến thuật phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy nội địa và đường hàng không. Về phương diện lý luận lẫn thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực giao thông, góp phần nâng cao kĩ năng nghề nghiệp, hiệu quả công tác của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm trên các tuyến giao thông trong thời gian tới.

Trần Ngọc