Sáng 13-5, nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 -19-5-2018), 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 – 11-6-2018), Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến tiêu biểu CAND do Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND làm Trưởng đoàn đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trong giờ phút trang nghiêm và xúc động, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đã báo cáo với Bác những thành tích, kết quả của lực lượng CAND trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy và học tập, làm theo tấm gương đạo đức, phong cách của Bác.

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đọc diễn văn tại Lễ báo công dâng Bác.
Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Người.
Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trải qua 70 năm, những điều Bác dạy lực lượng CAND đã trở thành tài sản tinh thần thiêng liêng và vô cùng quý giá, là kim chỉ nam cho mọi hành động của lực lượng CAND, là mục tiêu phấn đấu, phương châm hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an. 

Trong cả nước, phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác dạy CAND được triển khai có hiệu quả, được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; với Chỉ thị số 03, 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh với siết chặt kỷ cương, kỷ luật và các Cuộc vận động trong CAND, với phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”.

Đoàn đại biểu đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Từ năm 2010 đến nay, Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đã khen hàng nghìn tập thể, cá nhân, trong đó có 36 tập thể, 8 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 8.270 lượt tập thể, cá nhân được tặng Huân chương các loại; 119 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, 24 cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 1530 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND. 

Tổng kết 5 năm phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2013 -2018 lãnh đạo Bộ Công an đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 100 tập thể, tặng Bằng khen cho 189 tập thể và 344 cá nhân.

Trước Anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta cũng như công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, đồng thời xin hứa: Tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng; kiên định mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa mà Tổ quốc, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn; nêu cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác cách mạng; sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì nền an ninh trật tự của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, phương pháp công tác tư tưởng theo hướng gắn với thực tiễn, với cơ sở nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối của cán bộ, chiến sĩ Công an với Đảng, Nhà nước và nhân dân; lấy nền tảng tư tưởng Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, quan điểm, chủ trương đường lối lãnh đạo của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước làm phương châm, nguyên tắc, căn cứ triển khai các hoạt động của lực lượng Công an. 

Tiếp tục chấn chỉnh, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, thực hiện nghiêm Điều lệnh CAND; cán bộ, chiến sĩ CAND phải là đội quân tiên phong, gương mẫu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân; không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực công tác, ra sức giữ gìn, bảo vệ uy tín, sức mạnh của Đảng, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. 

Thường xuyên rèn luyện theo Sáu điều Bác đã dạy, luôn giữ mình trong sạch, vững vàng, không bị sa ngã trước sự mua chuộc, quyến rũ của các phần tử xấu, “lợi ích nhóm”; không lợi dụng cương vị công tác, chức quyền để làm hại đến lợi ích chung, chính đáng của nhân dân.

Thảo Vy