Đại tá Lê Hồng Thái phát biểu tại buổi làm việc.
Đại tá Lê Hồng Thái, nhấn mạnh: Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Bộ Công an, Cục đã triển khai chương trình này nhằm quan tâm, tạo điều kiện, kịp thời hỗ trợ bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài chữa bệnh. Theo chỉ đạo của Trung tướng Bùi Mậu Quân, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, chương trình sẽ được triển khai thực hiện từ ngày 13-5 tại các bệnh viện trên.
Đại diện các bệnh viện tham gia buổi làm việc.

Cụ thể, khi có bệnh nhân có nhu cầu ra nước ngoài chữa bệnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh sẽ phối hợp với bệnh viện cử cán bộ trực tiếp đến giường bệnh để hướng dẫn, ghi nhận thông tin, chụp hình, tiến hành các thủ tục cấp hộ chiếu kịp thời. Nếu chương trình đạt hiệu quả, được thân nhân bệnh nhân đồng tình ủng hộ, sẽ nhân rộng triển khai. Đây là hoạt động nhân văn, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện tư duy đổi mới, cải cách hành chính của lực lượng CAND nói chung, Cục Quản lý xuất nhập cảnh nói riêng và của ngành y tế.

T.Chương-C.B