* Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, cho biết: Với khẩu hiệu hành động “Công an Bình Phước ra sức thi đua, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ huy; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ”. Năm 2018, Công an Bình Phước đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, làm nòng cốt phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, phát huy sức mạnh toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội.

Đại tá Huỳnh Văn Sách, Phó giám đốc Công an tỉnh trao cờ của Bộ Công an cho 3 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc

Qua đó, tình hình phạm pháp hình sự kéo giảm 6,3% số vụ (738/788) so với cùng kỳ năm 2017, tỷ lệ điều tra án đạt 89,56%. Trong đó, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 94% đến 100%; giảm 8 vụ cháy (28/36); giảm 1,7% số vụ tai nạn giao thông (289/294), giảm 1,76% số người chết (167/170) và giảm 6,1% số người bị thương (243/259). Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các mô hình điển hình tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả. Xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động của 22 loại mô hình đấu tranh PCTP ở cơ sở, tăng 8 mô hình so với năm 2017. Trong đó, duy trì hoạt động 314 Tổ An ninh công nhân, 5.287 Tổ ANND, 138 Đội Thanh niên xung kích, 19 ban và 130 Tổ Bảo vệ dân phố…

Đại tá Trần Thắng Phúc, nhấn mạnh: Năm 2019, nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội vẫn hết sức nặng nề và khó khăn, phức tạp, đòi hỏi lực lượng Công an toàn tỉnh phải có một bước chuyển biến rõ rệt cả về tư tưởng và hành động, tạo nên khi thế thi đua sôi nổi từ tỉnh đến cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng và nhân dân giao phó.

Qua công tác, chiến đấu có 389 lượt tập thể, 853 lượt cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc, gương liêm khiết không nhận hối lộ... được Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018, tập thể Phòng Tham mưu Công an tỉnh được đề nghị Chính phủ tặng cờ thi đua; Công an tỉnh và 3 đơn vị trực thuộc được Bộ Công an tặng cờ thi đua; 12 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; 17 đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”..

* Còn tại Tây Ninh, Đại tá Nguyễn Tri Phương, Giám đốc Công an Tây Ninh, cho biết: Năm 2018, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện đầy đủ các chương trình của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng Công an; kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT; công tác đối ngoại với Campuchia, chủ động xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể để xử lý các tình huống phức tạp xảy ra. Do vậy, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định. Công tác điều tra khám phá án đạt hiệu quả cao.

Đại tá Nguyễn Tri Phương trao cờ thi đua của Bộ Công an cho 3 đơn vị xuất sắc

Đặc biệt, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm có tổ chức, không để hình thành điểm nóng gây mất ANTT gây bất bình trong nhân dân, nhất là hoạt động “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng. Nạn nhân của tội phạm này chủ yếu là công nhân, người lao động, người dân nghèo vay góp ngày với số tiền vay vài triệu nhưng tính lãi suất theo tháng từ 15% đến 17 %, lãi suất năm trên 100%. Tội phạm về kinh tế đã phát hiện 44 vụ, chủ yếu là hoạt động gian lận thương mại, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới…

Với những thành tích đã đạt được năm 2018, Công an tỉnh Tây Ninh được Bộ Công an tặng cờ thi đua cho 3 đơn vị; Công an tỉnh công nhận danh hiệu đơn vị quyết thắng 10 đơn vị và 15 đơn vị tiên tiến.

* Ngày 12-1, Công an tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2019. Theo đó, trong năm 2018, Công an Thanh Hoá đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, công tác đảm bảo ANTT được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đánh giá là một trong 5 thành tựu nỗi bật của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2018.

Nỗi bật là đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành hơn 30 Nghị quyết, Chỉ thị, Đề án, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT. Đồng thời, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả trên 140 phương án, kế hoạch, chương trình hành động góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực tham gia công tác đảm bảo ANTT...

Nhờ đó, trong năm 2018, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Phạm pháp hình sự giảm 5,6% so với năm 2017, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 83,5%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 96%, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Với những thành tích kết quả đạt được, năm 2018, toàn lực lượng Công an Thanh Hóa có 133 tập thể, 308 cá nhân lập thành tích xuất sắc được Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh khen thưởng; 416 tập thể, 966 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen. Tổng kết phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2018, Công an Thanh Hóa có 5 đơn vị được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc; 12 đơn vị được Chủ tịch UBND tỉnh tặng cờ; 19 đơn vị đạt danh hiệu Quyết thắng; 13 đơn vị đạt danh hiệu tiên tiến.

Phát huy kết quả và thành tích đã đạt được, trong năm 2019 Nghị quyết của Đảng uỷ, kế hoạch của Giám đốc Công an Thanh Hoá đã xác định rõ 5 mục tiêu, 3 nhiệm vụ công tác trọng tâm và 12 nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ công tác công an và công tác nghiệp vụ cơ bản; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các đơn vị. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”; triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, liêm chính, vững mạnh toàn diện.


Nhóm Phóng viên