Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo; cùng dự có đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên.

Năm 2018, phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Công an tỉnh Hưng Yên phát động đã hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.

Các hoạt động thi đua diễn ra sôi nổi, đúng định hướng, phong trào phát triển đồng đều, rộng khắp; đã xuất hiện nhiều mô hình, nhân tố tích cực góp phần thúc đẩy phong trào chung trong lực lượng Công an toàn tỉnh, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ công tác Công an đề ra. Không để bị động, bất ngờ; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập, khủng bố, phá hoại, gây rối an ninh, trật tự (ANTT); bảo vệ an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong năm qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm, đảm bảo đúng tiến độ điều tra các vụ án.

Hoạt động của các băng nhóm tội phạm hình sự được ngăn chặn, điều tra, khám phá 433 vụ án hình sự, 38 vụ án kinh tế, tham nhũng, 145 vụ án cờ bạc, 237 vụ án ma túy, 125 vụ việc về môi trường; truy bắt, vận động 108 đối tượng truy nã; tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Những yếu tố tích cực được thể hiện rõ rệt, cơ bản đã lấn át, đẩy lùi được tiêu cực…

Bên cạnh đó, công tác xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn, Bảo vệ dân phố tiếp tục được củng cố, kiện toàn, đến nay lực lượng Công an xã, thị trấn có 1.272 đồng chí, trong đó Trưởng Công an xã là 139; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên quán triệt những nội dung cơ bản của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 74.

Trong năm 2018, quần chúng nhân dân đã cung cấp 2.215 tin, trong đó có 1.692 tin có giá trị, giúp cơ quan Công an giải quyết, xử lý, điều tra, khám phá 832 vụ, việc với 1.260 đối tượng; đưa vào diện giáo dục tại xã, phường, thị trấn 509 đối tượng; vận động 55 đối tượng ra đầu thú.

Các phong trào đã xuất hiện nhiều cách làm hay, đổi mới, sáng tạo lấy công khai, dân chủ, bình đẳng là mục tiêu để thúc đẩy phong trào thi đua, với phương pháp thực hiện chủ yếu là tác động vào động lực phấn đấu của mỗi tập thể, cá nhân...

Từ đó, khơi gợi được năng lực, sở trưởng, niềm tin của mỗi cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, có ý thức trách nhiệm với công việc được giao, tạo khí thế thi đua sôi nổi tại mỗi đơn vị, địa phương. Tổng kết phong trào thi đua, đã có 783 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, Công an tỉnh Hưng Yên được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Công an tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong năm 2018.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, trong thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân, có sự đóng góp rất quan trọng, tích cực và hiệu quả của Công an tỉnh Hưng Yên; khẳng định Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai toàn diện các mặt công tác; giữ được ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, không để bị động, bất ngờ, góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của địa phương.

Để giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong năm 2019, Thứ trưởng Lê Quý Vương đề nghị, Công an tỉnh Hưng Yên tập trung xây dựng dựng Đảng, xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh, gần dân, sát dân, sát tình hình cơ sở; xây dựng Công an xã chính quy theo đúng chủ trương, chỉ đạo của Bộ là “tăng cường cơ sở”.

Các đại biểu dự Hội nghị.

“Với phương châm hành động của toàn lực lượng là “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” Công an tỉnh Hưng Yên cần cụ thể hóa trách nhiệm “nêu gương” đối với  từng vị trí công việc, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, lãnh đạo, chỉ huy; thực hiện nghiêm các quy định về công tác cán bộ, trọng tâm là công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, kể cả công tác kỷ luật cán bộ, chiến sỹ, sai phạm. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, việc chấp hành quy chế, quy trình công tác, Điều lệnh Công an nhân dân” - Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh.

Chủ động làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá tình hình một cách khách quan, toàn diện, cụ thể, để kịp thời tham mưu chiến lược với cấp ủy, chính quyền về mọi mặt, nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của địa phương.

Đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và số chống đối; kịp thời ngăn ngừa âm mưu phá hoại, gây rối ANTT.

Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm; có giải pháp thực chất để làm giảm tội phạm hình sự, ngăn chặn các vụ án đặc biệt nghiêm trọng; nâng tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Đấu tranh trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, các băng, nhóm tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, liên tuyến, tiên tỉnh, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng công nghệ cao; đặc biệt là tội phạm ma túy…

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT; làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Tăng cường công tác dân vận, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; huy động và phát huy sức mạnh của nhân dân tỉnh Hưng Yên tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn ANTT.

Thứ trưởng Lê Quý Vương tin tưởng rằng với thành tích và truyền thống vẻ vang, Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục đoàn kết, nhất trí, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an năm 2019 và những năm tiếp theo.
Vũ Linh