Cụ thể, phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh và Công an huyện Châu Thành sắp xếp, bố trí cán bộ, chiến sỹ làm việc trước 30 phút hàng ngày vào buổi sáng và làm cả ngày thứ 7 để tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp thẻ căn cước công dân cho người dân trong thời gian sớm nhất; phòng Quản lý xuất nhập cảnh triển khai hệ thống khai báo, tiếp nhận và quản lý thông tin khai báo tạm trú của người nước ngoài trên nền internet ở cấp độ 3 cho cơ sở lưu trú và Công an cấp huyện, xã, phường, thị trấn, đồn. Qua đó, đã giảm bớt chi phí đi lại, thời gian của người dân rất nhiều, việc khai báo trên nền internet chiếm khoảng 75%…

T. Nhung