Dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an và các văn nghệ sĩ của các chi hội văn học nghệ thuật trong lực lượng CAND.

Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Chủ tịch Chi hội nhà văn CAND nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của các nhà văn CAND với sự nghiệp bảo vệ an ninh và dựng xây đất nước trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng. Mỗi tác phẩm đã được xuất bản đều góp phần xây dựng hình tượng đẹp về người chiến sĩ Công an qua những vụ án, những đóng góp quan trọng cùng hy sinh lớn lao của họ vì sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Các nhà văn Công an đã giành được nhiều giải thưởng văn học, để từng bước khẳng định rằng, văn học về hình tượng người chiến sĩ Công an có vị thế nhất định trong sự nghiệp văn học nước nhà, chứ không phải là “văn học hạng hai” như nhiều người nghĩ. 

Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị (Bộ Công an) chúc mừng

Các vị tướng Công an có mặt ở cuộc họp hôm nay đều là tác giả, hoặc chính là những nguyên mẫu sống động cho các nhà văn bởi những chiến công mà họ có được, như Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn là nguyên mẫu trong tác phẩm “Đêm yên tĩnh” của nhà văn Hữu Mai; Thượng tướng Lê Thế Tiệm là nguyên mẫu trong tác phẩm “Dấu ấn thời gian” của nhà văn Võ Bá Cường, hay có vị tướng chính là tác giả của những cuốn sách như Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng là tác giả cuốn “Những lỗi lầm lịch sử”...

Nhà văn Lương Sĩ Cầm chia sẻ: Những cuộc gặp mặt giữa những người cầm bút trong lực lượng Công an là một cách để ghi nhận công sức của các nhà văn. Vì thế, cũng là nguồn động viên, tiếp thêm năng lượng sống cho những người cầm bút trong lực lượng Công an tiếp tục cống hiến.

Nhà văn, Đại tá Nguyễn Như Phong cũng cho rằng những đóng góp của các nhà văn CAND là không thể phủ nhận trong sự nghiệp gìn giữ an ninh trật tự của đất nước. Vì thế cần có những công trình tổng kết về văn học nghệ thuật CAND một cách khoa học và xứng đáng, để các thế hệ nhà văn CAND tiếp tục phát huy truyền thống, tạo dựng những thành quả trong tương lai, đóng góp cho công cuộc gìn giữ an ninh.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn cũng khẳng định đóng góp của các nhà văn trong lực lượng CAND qua các cuộc kháng chiến cũng như xây dựng, phát triển đất nước là to lớn. Các nhà văn đã lăn lộn với thực tế cuộc sống, chiến đấu của các chiến sĩ Công an để phần nào ghi lại những chiến công mà lực lượng Công an đã đạt được, góp phần khẳng định vai trò của lực lượng Công an trong lịch sử dân tộc.

Thanh Hằng