Cán bộ y tế của nhà trường phát khẩu trang, đo thân nhiệt cho học viên

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID 19, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng ANND I đã chỉ đạo Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng quốc tế cùng các đơn vị chức năng phối hợp thực hiện các biện pháp phòng dịch tại trường như, bố trí phòng ở, phòng ăn, phòng học và nơi sinh hoạt thể dục thể thao hợp lý; cấp phát khẩu trang vải kháng khuẩn cho học viên; trang bị nước rửa tay sát khuẩn cho ở các phòng ở, phòng ăn, phòng học; cử cán bộ y tế tiến hành đo thân nhiệt hàng ngày, lập sổ quản lý theo dõi sức khỏe để phát hiện kịp thời các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ…

Đồng thời, Trường Cao đẳng ANND I tuyên truyền, quán triệt rộng rãi đến toàn thể cán bộ, học viên thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ y tế “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” trong học tập, công tác và sinh hoạt. Được biết, hoạt động trên của Trường Cao đẳng ANND I vừa mang ý nghĩa thiết thực trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa tạo điều kiện giúp học viên sớm ổn định trong học tập, sinh hoạt.

M.Xuyên-C.Bình