Hơn 230 lãnh đạo cấp phòng và cán bộ chuyên trách làm công tác ĐL, BSQD và VT của Công an các đơn vị, địa phương phía Nam tham gia khóa tập huấn.

Đại tá Nguyễn Văn Hạnh, phó Trưởng Ban tổ chức Tập huấn, phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CSND II, đề nghị: "Quá trình học tập, học viên phải chấp hành nghiêm túc điều lệnh CAND, nội quy, quy định của lớp học, kỷ luật thao trường và nội quy của trường; đề cao tinh thần, trách nhiệm, tự giác luyện tập thì mới tập cho mình có bản lĩnh vững vàng, chủ động linh hoạt, ứng phó có hiệu quả mọi tình huống thực tế xảy ra. 

Học viên phải nắm vững nội dung, phương pháp tập huấn. Khi trở về địa phương, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xây dựng kế hoạch tập huấn, chuyển tải kiến thức đã tập huấn để cán bộ, chiến sỹ đơn vị nhận thức đúng, đầy đủ vai trò, ý nghĩa của công tác này. Qua đó, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội".

Đại tá Nguyễn Văn Hạnh phát biểu tại buổi lễ
Lãnh đạo cấp phòng và cán bộ chuyên trách tham gia lớp tập huấn
Được biết, lớp tập huấn diễn ra trong 10 ngày (từ ngày 8 đến 18-11). Trong thời gian này, lãnh đạo cấp phòng và cán bộ chuyên trách làm công tác ĐL, BSQD và VT của Công an các đơn vị, địa phương phía Nam sẽ được truyền đạt các nội dung gồm: giới thiệu thông tư quy định về điều lệnh, tập trung quán triệt dự thảo Thông tư mới, nhất là các nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 17/2012/TT-BCA của Bộ quy định về điều lệnh nội vụ CAND, Thông tư số 18/2012/TT-BCA quy định về điều lệnh đội ngũ CAND, Thông tư số 19/2012/TT-BCA quy định về nghi lễ CAND, Thông tư số 37/2015 sửa đổi một số điều của Thông tư 17,18,19; bồi dưỡng kiến thức về công tác tham mưu, tổ chức tập huấn, huấn luyện và thi điều lệnh, quân sự, võ thuật; công tác kiểm tra và chấp hành điều lệnh CAND…
Đức Mừng