Trong bối cảnh ấy, bọn phản động quốc tế cho là thời cơ lật đổ chính quyền đã đến, nên chúng ráo riết tiến hành “chiến tranh phá hoại nhiều mặt” đối với Việt Nam, hướng đánh chủ yếu là “trong nổi dậy, ngoài đánh vào”. Chúng tăng cường đưa gián điệp biệt kích, vũ khí, phương tiện vào trong nước, móc nối với các tổ chức phản động, xây dựng mật cứ để tiến hành bạo loạn cướp chính quyền.

Để đối phó với tình hình trên, ở miền Bắc, lực lượng An ninh triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ, tổ chức đấu tranh với các loại đối tượng; tham mưu cho Đảng củng cố vững chắc an ninh chính trị; truy bắt bọn gián điệp do Mỹ - Ngụy đánh ra Bắc trong kế hoạch hậu chiến.

Qua đấu tranh, lực lượng An ninh đã khám phá hàng chục vụ án, bắt hàng trăm tên gián điệp do cơ quan đặc biệt nước ngoài đưa vào hoạt động. Do đó, mặc dù tình hình diễn biến phức tạp, có thời điểm diễn ra theo chiều hướng xấu, nhưng an ninh chính trị ở miền Bắc vẫn được bảo đảm.

Tại các tỉnh phía Nam, lực lượng An ninh đã tập trung đấu tranh với Fulro, các tổ chức, nhen nhóm phản động và bọn phản động lưu vong xâm nhập về nước hoạt động.

Từ năm 1976 đến năm 1986, lực lượng An ninh đã khám phá 1.182 tổ chức và nhen nhóm phản động, có tổ chức đã hình thành bộ khung chính quyền tại 17 tỉnh, thành phố, với hàng chục ngàn người tham gia.

Thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 2-2-1977 của Ban Bí thư về “Tiếp tục phát động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị, truy quét Fulro, bảo vệ an ninh chính trị ở Tây Nguyên và Nam khu V cũ”, lực lượng An ninh đã tăng cường hàng ngàn lượt cán bộ vào Tây Nguyên, tổ chức đấu tranh hàng chục chuyên án, trong đó có 6 chuyên án lớn, bắt hầu hết số đối tượng cầm đầu, làm tan rã bộ khung chính quyền của Fulro từ cấp quân khu tới cơ sở. Đến năm 1992, chúng ta cơ bản giải quyết xong vấn đề Fulro, tình hình an ninh chính trị ở Tây Nguyên từng bước được ổn định.

Từ năm 1980 đến năm 1989, lực lượng An ninh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, huy động các đơn vị trinh sát, triển khai nhiều chiến dịch phản gián dài ngày, trên địa bàn rộng, với hàng ngàn đối tượng ở trong nước và nước ngoài; tổ chức đón bắt hàng chục chuyến xâm nhập của các tổ chức phản động lưu vong do các tên Võ Đại Tôn, Đặng Văn Thanh, Lê Quốc Tuý, Mai Văn Hạnh, Hoàng Cơ Minh, Trần Quang Đô... cầm đầu, bắt và diệt toàn bộ số biệt kích xâm nhập, thu hàng trăm tấn vũ khí, phương tiện chúng chuyển vào nội địa.

Trong Kế hoạch KHCM12 (1981-1984), lực lượng An ninh đã điều khiển trung tâm chỉ huy của địch ở nước ngoài đưa hết số biệt kích được huấn luyện về nước để bắt, gồm 18 chuyến xâm nhập bằng tàu biển, cùng 148 tên, hơn 300 tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh, 14 tấn tiền giả.

Trong Chuyên án HM29, lực lượng An ninh phối hợp với quân đội Lào đón đánh các cuộc hành quân “Đông tiến 1”, “Đông tiến 2”, “Đông tiến 3” của tổ chức phản động lưu vong “Mặt trận Quốc gia giải phóng Việt Nam” do Hoàng Cơ Minh và Trần Quang Đô cầm đầu tiến hành, diệt và bắt 269 tên.

PV