Toàn cảnh Hội nghị
Trong quý 3, lực lượng Công an – Biên Phòng – Quân sự  ở các cấp đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo có hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới, không để bị động bất ngờ. Bên cạnh đó, chủ động phối hợp trong trao đổi thông tin, đấu tranh phòng chống tội phạm; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, ngày lễ quan trọng trên địa bàn…

Thời gian tới, ba lực lượng cũng đã thống nhất thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, Bộ Quốc phòng về công tác đảm bảo ANTT và nhiệm vụ quốc phòng; tăng cường trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự hiện chính trị, văn hóa, đối ngoại nhất là các hoạt động trong thời gian tổ chức hội nghị APEC; phối hợp chặc chẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm biên giới, chống xâm nhập, phòng chống tội phạm cướp có vũ khí, buôn lậu, gian lận thương mại…

T.Nhung