Chương trình Nghệ thuật Carnaval Hạ Long 2016 là sự kiện điểm nhấn nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đặc sắc của “Tuần du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2016”, nhằm giới thiệu với cả nước và bạn bè quốc tế về miền đất, văn hóa và con người Quảng Ninh cùng những di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận.

Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại đêm hội.

Carnaval Hạ Long 2016 đã để lại dấu ấn khó quên trong lòng du khách về một đêm hội lung linh sắc màu, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân các dân tộc Quảng Ninh, du khách và bạn bè quốc tế.

Đêm hội Carnaval Hạ Long 2016 cũng là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao trong tuần lễ du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2016 kéo dài từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5-2016 tại Quảng Ninh

Một số hình ảnh tại đêm hội Carnaval Hạ Long 2016:

Đêm hội Carnaval Hạ Long 2016 là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao trong tuần lễ du lịch Hạ Long - Quảng Ninh 2016 kéo dài từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5/2016 tại Quảng Ninh.
PV