Tại buổi lễ, các thế hệ con cháu đã điểm lại lịch sử xây dựng, phát triển và hưng thịnh của Nhà Trần. Trong suốt 175 năm, triều Trần đã có công lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển của văn minh Đại Việt; dựng nền văn hoá Thăng Long rực rỡ.

Đền thờ tổ họ Trần Việt Nam được xây dựng lại trên nền Đền Nhà Ông – đền thờ Đức tổ Hoằng Nghị Đại Vương Trần Thủ Huy – thân phụ Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ. Theo sử sách, sinh thời Hoằng Nghị Đại Vương là người văn võ toàn tài, tài cao, đức trọng, ông đã hướng dẫn người dân trồng trọt, chăn nuôi, chống hạn, chống lụt. Ông cũng tổ chức dạy văn, dạy võ cho nhân dân để họ có sức mạnh bảo vệ thành quả lao động, có tri thức tham gia chính quyền giúp dân, giúp nước.

Hoằng Nghị Đại Vương chính là người thành lập đội quân dân binh Tinh Cương, giúp Triều Lý dẹp phản loạn. Mô hình đội quân dân bình này sau đó đã được nhân rộng trong cả nước và đây cũng là đội quân nòng cốt đóng góp vào chiến công hiển hách 3 lần đại thắng giặc Nguyên Mông của quân dân triều Trần.

Hoằng Nghị Đại Vương đã anh dũng hi sinh khi cùng những người anh em họ Trần giúp nhà Lý đánh dẹp quân phản loạn. Khi dẹp xong phản loạn, vua Lý Huệ Tông đã phong cụ Trần Thủ Huy là Đức Hoằng Nghị Đại Vương – Thượng đẳng Phúc thần và xây miếu thờ tại thôn Ứng Mão, phủ Long Hưng (nay là xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, Thái Bình).

Đền thờ tổ họ Trần thờ 21 vị có công lớn nhất thời hậu triều Lý và tiền triều Trần, trong đó có Thủy tổ Trần Kinh, Linh tổ Trần Hấp, Nguyên tổ Trần Lý, Thái tổ Trần Thừa, Đức tổ Trần Thủ Huy…

Lễ giỗ Tổ họ Trần Việt Nam là một nghi thức thiêng liêng được tổ chức hàng năm tại đền thờ tổ họ Trần (thôn Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, Thái Bình). Đại lễ được tổ chức nhằm gắn kết tình cảm huyết thống của con cháu họ Trần về cội nguồn, cùng nhau đoàn kết gia tộc, đoàn kết với các dòng họ, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, tổ tiên, cùng nhau xây dựng quê hương đất nước…

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Lưu Hiệp