Gần 20 năm qua, lớp lớp những người con họ Phạm đã nối tiếp nhau, bằng tâm huyết của mình với tổ tiên và trách nhiệm với các thế hệ mai sau đã đem hết sức lực và trí tuệ để xây dựng nên tổ chức của dòng họ - Ban Liên lạc, nay là Hội đồng họ Phạm Việt Nam. Thành công lớn nhất trong hoạt động việc họ trong thời gian qua là đã hình thành một hệ thống tổ chức 5 cấp ở 30 tỉnh, thành từ Hà Giang tới Cà Mau, từ Tây Nguyên đến hải đảo, và cả nước ngoài. Hội đồng các cấp ở mức độ khác nhau đều hoạt động sôi nổi, tập hợp bà con hướng về tổ tiên và lo cho thế hệ mai sau học hành thành đạt, phát huy truyền thống ông cha xây dựng đất nước.

Hội đồng họ Phạm Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Nhiều địa phương sáng tạo ra hình thức hoạt động phong phú, lôi cuốn bà con tham gia. Điển hình là TP. Hồ Chí Minh với hoạt động đêm nhạc họ Phạm, các cuộc thi đấu quần vợt, thi làm bánh, chăm sóc sức khoẻ, sinh hoạt thơ ca… Nhiều tổ chức việc họ được thành lập, nhiều câu lạc bộ phát triển phong trào, mang đến cho việc họ sinh khí mới, như câu lạc bộ Thơ họ Phạm có sức lan toả nhanh, thu hút người yêu thơ cả nước; câu lạc bộ doanh nhân tập hợp các doanh nhân tham gia việc họ…

Nguyên Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt cùng các đại biểu tham dự Đại hội.

Hoạt động khuyến học khuyến tài cũng được Hội đồng họ Phạm chú trọng. Nhiều Hội đồng họ Phạm được chính quyền, đoàn thể khen thưởng, tặng cờ dòng họ hiếu học, gia đình hiếu học. Nhiều cá nhân được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp khuyến học”; cũng như tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động lớn do chính quyền, đoàn thể phát động, bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hoá, gia đình văn hoá…

Thay mặt Hội đồng họ Phạm, đồng chí Phạm Thế Duyệt tặng Bằng “Vinh danh vì việc họ” cho các cá nhân.
Nguyên Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng ngoại giao Phạm Gia Khiêm tặng Bằng “Ghi công vì việc họ” cho các cá nhân.

Đại hội cũng đã thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt Nam sửa đổi. Trong đó nhấn mạnh, tổ chức và hoạt động của Hội đồng họ Phạm Việt Nam là tập hợp, đoàn kết những người họ Phạm có chung tâm nguyện hướng về cội nguồn, kết nối dòng họ, tri ân tiên tổ và các bậc tiền bối, giúp nhau xoá đói giảm nghèo. Đồng thời khuyến học khuyến tài, vinh danh những người họ Phạm có công với dân với nước, biểu dương “người tốt việc tốt”, giáo dục, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ trong các thế hệ người họ Phạm Việt Nam…

Đồng chí Phạm Thế Duyệt cùng các đại biểu ủng hộ đồng bào bão lụt.
Đông đảo đại biểu thể hiện tinh thần tương thân tương ái với đồng bào.

Hội đồng toàn quốc họ Phạm Việt Nam khoá VI đã tặng Bằng “Vinh danh vì việc họ” cho 12 cá nhân, tặng Bằng “Ghi công vì việc họ” cho 62 cá nhân có nhiều đóng góp cho việc họ. Đó là đội ngũ tất cả những người “vác tù và hàng tổng” chăm lo việc họ, đã mang hết tâm huyết, trí tuệ, sức lực và thời gian cống hiến cho dòng họ, có tác dụng rõ rệt cho việc họ ở địa phương và cả nước, được mọi người tín nhiệm, thừa nhận.

Nhân Đại hội nhiệm kỳ VII, các thành viên Hội đồng họ Phạm Việt Nam đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách để thể hiện nghĩa cử cao đẹp, quyên góp, ủng hộ đồng bào bị bão lụt trên cả nước. Số tiền này sẽ được chuyển đến Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và trao tận tay các địa phương theo quy định…

An Quỳnh