Hội nghị thu hút sự tham gia của đông đảo đại diện nhiều dòng họ, nhà nghiên cứu cả nước, tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đặt ra nhiều vấn đề về dòng họ, lịch sử dòng họ. Trong đó, khá nhiều tham luận chỉ ra vai trò của dòng họ trong lịch sử, mặt tích cực và hạn chế trong phát huy vai trò trong phát triển xã hội. 

Nổi bật có tham luận của Giáo sư - Anh hùng lao động Vũ Khiêu, chủ đề “Vua Hùng với trăm họ - trách nhiệm của các dòng họ với nhiệm vụ trước mắt của đất nước, cấu trúc và  vai trò lịch sử của dòng họ đối với quê hương đất nước”.

Hội nghị thông báo gia phả học Việt Nam lần thứ nhất tại TP HCM có sự tham gia của đông đảo nhà nghiên cứu, đại diện các dòng họ cả nước.

Ngoài ra còn có nhiều tham luận đáng chú khác của các nhà nghiên cứu: “Cấu trúc, vai trò của lịch sử dòng họ đối với quê hương đất nước” của TS Lê Văn Tuấn, “Dòng họ Lạc Việt và Quốc tổ Hùng Vương” của GS Mạc Đường, “Gia phả - nguồn cảm xúc dạt dào về đạo lý uống nước nhớ nguồn” của Mai Xuân Hải đến từ Viện Hán Nôm, “Bác Hồ với cội nguồn dân tộc, tổ tiên” của PGS.TS Võ Văn Lộc, “Dòng họ Việt Nam - từ nguồn gốc đến vận mệnh” của GS Vũ Ngọc Khánh thuộc Viện văn hóa dân gian…

Cũng tại hội nghị, đại diện nhiều dòng họ đã chia sẻ về kinh nghiệm hoạt động, phát huy vai trò của dòng họ trong giáo dục con cháu, các hoạt động tương thân tương ái, khuyến học…

Nhân dịp này, ban tổ chức cũng đã tổng kết, giới thiệu những kết quả căn bản của ngành gia phả học TP HCM và xin ý kiến về dự án mạng gia phả xã hội VGEN với dòng họ do Viện lịch sử dòng họ phối hợp với công ty Lạc Việt thực hiện.

Hoa Nguyễn