Theo lãnh đạo Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên Huế, quy trình xây dựng hồ sơ “Nghệ thuật ca Huế” gồm các nội dung như hoàn thiện bộ tài liệu báo cáo kiểm kê về di sản nghệ thuật ca Huế theo quy cách của UNESCO; sưu tầm các tài liệu, hiện vật, tài liệu xuất bản, tài liệu chép tay, thư tịch liên quan đến di sản ca Huế ở trong và ngoài nước; xuất bản bộ sách tài liệu về nghệ thuật ca Huế; khảo sát, điền dã ghi âm, ghi hình các hình thức trình diễn nghệ thuật ca Huế để xây dựng các sản phẩm nghe nhìn…

Hiện Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể để bảo tồn và phát huy di sản ca Huế một cách bền vững. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ca Huế vào trường học.

Tỉnh Thừa Thiên Huế đang xây dựng bộ hồ sơ “Nghệ thuật ca Huế” trình UNESCO.

Mới đây, vào ngày 11-11, Sở VH-TT tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức tập huấn nâng cao chất lượng biểu diễn Ca Huế cho đội ngũ là diễn viên, nhạc công, những người tham gia biểu diễn Ca Huế trên địa bàn tỉnh. Sau đợt tập huấn, Sở sẽ tổ chức thẩm định, chấn chỉnh việc tổ chức biểu diễn Ca Huế theo quy định, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các chương trình biểu diễn Ca Huế, qua đó nhằm xây dựng hình ảnh Ca Huế trên sông Hương thành sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương theo hướng “Di sản, văn hóa, cảnh quan, thân thiện với môi trường”.

Trước đó, ngày 8-6-2015, Bộ VH-TT&DL đã có quyết định công nhận ca Huế là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.


Anh Khoa