Tượng Quan Thế Âm bằng hoa bất tử của chùa Linh Phước cao 17m, bao gồm đế, thân tượng và hào quang. Cốt tượng làm bằng thép chịu lực, được thiết kế trong tư thế đứng trên tòa sen, tay phải Phật Quan Thế Âm cầm bình cam lộ, tay trái cầm cành dương liễu. Bức tượng được kết thành từ khoảng 650.000 bông hoa bất tử, tương đương 1.630kg hoa, được thực hiện trong thời gian 36 ngày.

Tượng Phật Quan Thế Âm bằng hoa bất tử xác lập kỷ lục thế giới

Năm 2010, tượng Phật Quan Thế Âm bằng hoa bất tử được xác lập kỷ lục Việt Nam. Năm 2012 bức tượng này tiếp tục được xác lập kỷ lục Châu Á.

Từ khi hoàn thành đến nay, tượng Phật Quan Thế Âm bằng hoa bất tử được chùa Linh Phước tôn tạo, gìn giữ, bảo quản và trưng bày để các phật tử, du khách đến thăm viếng, chiêm bái. Cứ hai năm một lần, hoa của tượng Phật Quan Thế Âm được thay mới hoàn toàn.

Đây là kỷ lục thứ 3 được trao cho tượng Phạt Quan Thế Âm bằng hoa bất tử

Từ năm 2000 đến nay, chùa Linh Phước, TP Đà Lạt dưới sự trụ trì của Thượng tọa Thích Tâm Vị đã thực hiện rất nhiều tác phẩm, công trình, đã xác lập 13 kỷ lục Việt Nam, 1 kỷ lục châu Á và 1 kỷ lục thế giới.

Các kỷ lục Phật giáo được xác lập tại chùa Linh Phước đã quảng bá, giới thiệu nét văn hóa Phật giáo Việt Nam, giúp du khách trong và ngoài nước đến tham quan thăm viếng, chiêm bái Phật tích và hiểu về Phật giáo Việt Nam thế hiện qua các tác phẩm, công trình, góp phần vào công tác xúc tiến du lịch của TP Đà Lạt.

Khắc Lịch