Sáng 18-4, Công an tỉnh Nghệ An khai mạc Ngày sách Việt Nam lần thứ 6, với gần 2.000 đầu sách...

Đây là dịp để CBCS Công an tỉnh Nghệ An nâng cao ý thức, văn hóa tự học tập, tự nghiên cứu nhằm nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng. Đồng thời, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tuyên truyền để CBCS có dịp tìm đọc những cuốn sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân qua đó tìm hiểu, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, rèn luyện mình về tư cách người Công an cách mệnh theo Sáu điều Bác Hồ dạy.

Đức Vũ - Xuân Bắc