Theo Hiệp hội, trên thế giới, FILM COMMISSION là tổ chức có chức năng, nhiệm vụ và vai trò giống Hiệp hội xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam. Tổ chức này thực hiện chức năng hỗ trợ cho các hoạt động đầu tư sản xuất, liên doanh, liên kết các nhà làm phim trong nước và quốc tế, mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu điện ảnh; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; quảng bá bối cảnh quay phim ra thế giới nhằm thu hút các đoàn sản xuất phim quốc tế vào quay phim, theo đó góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, hỗ trợ ngành du lịch, góp phần tăng nguồn thu cho nền kinh tế.

Đại hội thành lập Hiệp hội Xúc tiến và phát triển điện ảnh Việt Nam ngày 25-7

 Việc thành lập Hiệp hội xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam phù hợp với Chiến lược và Quy hoạch phát triển điện ảnh, Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, đáp ứng được mong muốn của nhà làm phim Việt Nam là có một tổ chức hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Hiệp hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động dưới sự quản lý nhà nước của Bộ Nội Vụ và sự quản lý của các bộ ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật, có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

 Hiệp hội tập hợp các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân làm công tác sản xuất phim, các nhà đầu tư, xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam; các tổ chức cá nhân có xu hướng hỗ trợ cho các hoạt động đầu tư sản xuất, liên doanh, liên kết với các nhà làm phim trong nước và quốc tế, phát triển nội lực điện ảnh Việt, mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu điện ảnh Việt Nam, đào tạo nguồn nhân lực điện ảnh chất lượng cao, mở rộng hợp tác quốc tế điện ảnh, quảng bá du lịch Việt Nam thông qua phim ảnh.

Dự kiến,trong nhiệm kỳ thứ I (2019-2014), Hiệp hội sẽ xây dựng bộ tài liệu tổng hợp giới thiệu về môi trường làm phim tại Việt Nam, thu hút các dự án phim nước ngoài vào Việt Nam và xúc tiến phát triển hợp tác làm phim với đối tác nước ngoài; Xây dựng kho dữ liệu điện ảnh Việt Nam; Hỗ trợ liên kết và bảo vệ quyền lợi các nhà sản xuất phim; Tư vấn, đề xuất về xây dựng chủ trương, chính sách điện ảnh. 

Ngoài ra, Hiệp hội sẽ tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nghề nghiệp điện ảnh với sự tham gia của chuyên gia nước ngoài; tổ chức các chuyến thăm quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm của các nền điện ảnh trong khu vực và thế giới; hỗ trợ, tìm đối tác hỗ trợ các dự án phim của các nhà làm phim trẻ tài năng.

 Hiệp hội cũng sẽ quảng bá hình ảnh, phát triển hợp tác với các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế như Mạng lưới Ủy ban Điện ảnh Châu Á (AFCnet), Hiệp hội các nhà sản xuất phim Châu Á Thái Bình Dương (FPA), Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPA), Ủy ban Điện ảnh Hoa Kỳ (AFC), Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc (KOFIC), Mạng lưới khuyến khích phát triển điện ảnh Châu Á (NETPAC), UNIJAPAN của Nhật Bản, Ủy ban điện ảnh Châu Âu, Ủy ban Điện ảnh của các quốc gia khác có quan hệ truyền thống với điện ảnh Việt Nam, các Quỹ Điện ảnh và các Liên hoan phim quốc tế…


Hoa Nguyễn