Được triển khai nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác phát triển công nghiệp điện ảnh hai nước, trong khuôn khổ diễn đàn có nhiều hoạt động gặp gỡ doanh nghiệp điện ảnh, trao đổi công nghệ, trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách và chiến lược trong khu vực nhà nước và tư nhân. 
Diễn đàn “Mạng lưới Công nghiệp Điện ảnh Việt Nam-Hàn Quốc” tại TP Hồ Chí Minh

Các doanh nghiệp điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc cùng trao đổi về  sản xuất phim, phát hành phim nói chung, sản xuất phim hoạt hình nói riêng, các vấn đề về kỹ xảo điện ảnh, hậu kỳ đồng thời giới thiệu hoạt động kinh doanh của mình nhằm tìm ra nhu cầu, lĩnh vực hợp tác điện ảnh giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc.

Sản phẩm điện ảnh được hãng phim Việt Nam, Hàn Quốc giới thiệu tại diễn đàn

Tại diễn đàn điện ảnh Việt Nam - Hàn Quốc (ngày 23-6), các bên cùng giới thiệu chính sách điện ảnh Việt Nam và Hàn Quốc, trình bày nghiên cứu về các dự án điện ảnh, các vấn đề chung của các doanh nghiệp điện ảnh Việt Nam, Hàn quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa. 

Đại diện lãnh đạo Cục Điện ảnh Việt Nam và Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc cũng báo cáo khái quát về ngành công nghiệp điện ảnh hai nước, những chính sách ưu đãi của nhà nước Việt Nam đối với lĩnh vực sản xuất, phát hành- phổ biến phim khi mời các nhà đầu tư vào làm phim tại Việt Nam. Nhân dịp này, Cục trưởng Cục Điện ảnh Việt Nam và Chủ tịch Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc sẽ ký bản ghi nhớ hợp tác trao đổi điện ảnh, phát triển công nghiệp điện ảnh và các hoạt động hợp tác khác giữa điện ảnh hai nước.

Các hoạt động của diễn đàn diễn ra tại TP Hồ Chí Minh đến hết ngày 24-6.

N.H