Cuộc thi Thiết kế và Thủ công 2017 dành cho những sinh viên chuyên ngành thiết kế người Việt Nam (sinh viên năm cuối đại học hoặc sau đại học), các nhà thiết kế trẻ và các chủ sở hữu doanh nghiệp thể hiện được sự quan tâm và uy tín trong việc thiết kế các sản phẩm mang tính thủ công hoặc đã có kinh nghiệm trong việc điều hành dự án và/hoặc công việc kinh doanh trong lĩnh vực thủ công và thiết kế.

Cuộc thi được xây dựng nhằm thúc đẩy cách tiếp cận sáng tạo, bền vững và có đạo đức cũng như phát triển kinh doanh trong ngành thủ công và thiết kế, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các nhà thiết kế và các nghệ nhân.

Ban giám khảo cuộc thi gồm những chuyên gia trong lĩnh vực thủ công, thiết kế và điều hành doanh nghiệp sẽ lựa chọn 15 ứng viên phù hợp nhất để tham gia chuỗi ba hội thảo phát triển chuyên môn được thiết kế và thực hiện bởi nhóm các chuyên gia Việt Nam và Anh Quốc, cùng một chương trình lưu trú dự kiến diễn ra vào tháng và 11 và 12.

Các sản phẩm/dự án về thiết kế từ chất liệu thủ công của các thí sinh nộp dự thi sẽ được trưng bày trong một triển lãm riêng dự kiến diễn ra vào tháng 3-2018 và kéo dài trong 3 tuần. 

3 thí sinh có bài dự thi xuất sắc nhất sẽ nhận được giải thưởng chung cuộc với tổng trị giá lên đến 150 triệu đồng. Người đoạt giải sẽ sử dụng số tiền thưởng như một quỹ hạch toán để thực hiện các dự án phát án liên quan đến thiết kế và thủ công. Hội đồng Anh cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục hỗ trợ các thí sinh đoạt giải thực hiện các dự án sau cuộc thi này.

Để đăng ký, vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ thư điện tử: vnarts@britishcouncil.org.vn trước ngày 25-10.

Crafting Futures là một chương trình toàn cầu của Hội đồng Anh hỗ trợ phát triển bền vững ngành công nghiệp thủ công. Tại Đông Nam Á, chương trình hướng tới việc tăng cường năng lực tự chủ về kinh tế thông qua việc phát triển các doanh nghiệp xã hội sáng tạo và kĩ năng thiết kế cho các nữ nghệ nhân và nhà thiết kế. Chương trình sẽ đặc biệt tập trung vào việc thúc đẩy đổi mới xã hội, hợp tác công bằng, chuẩn mực và sự trân trọng các di sản văn hoá.

Tại Việt Nam, Crafting Futures sẽ hiện thực hóa các mục tiêu bằng cách liên kết các nhà thực hành sáng tạo (các nhà thiết kế) cùng các doanh nghiệp xã hội và sáng tạo với các nữ nghệ nhân và các cộng đồng thợ thủ công nhằm tạo ra nhiều cơ hội hơn cho việc sản xuất các sản phẩm thủ công trên cơ sở bền vững và đúng quy cách. Các hoạt động của chương trình sẽ chủ yếu tập trung vào nâng cao các kĩ năng và năng lực trong các lĩnh vực thiết kế, đổi mới xã hội và quản lý di sản văn hoá.


Tiên An