Các hoạt động trong đó có: Nghi lễ đặt tên lấy họ Hồ và nói chuyện giao lưu với nhân chứng lịch sử của dân tộc Tà Ôi (tỉnh Thừa Thiên Huế); tái hiện Tết mừng tiếng sấm của đồng bào dân tộc Ơ Đu (tỉnh Nghệ An); tái hiện Lễ cưới truyền thống của dân tộc Bru - Vân Kiều (tỉnh Thừa Thiên Huế).

Hoạt động giới thiệu triển lãm ảnh, kỉ vật: Giới thiệu triển lãm các hình ảnh sinh hoạt hàng ngày, một số hình ảnh về lễ hội truyền thống và các kỉ vật của dân tộc Tà Ôi, Bru - Vân Kiều.
Ảnh minh họa.

Hoạt động dân ca, dân vũ với chủ đề “Sắt son theo Đảng”: Các tiết mục dân ca, dân vũ hát về Bác Hồ, các dân tộc nguyện mang họ Hồ kính yêu.

Cảnh Vũ