Sau khi UBND TP Hà Nội nhận được công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đề nghị Hà Nội phối hợp, giúp đỡ Ban quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam giải quyết khó khăn, vướng mắc trong vận hành hoạt động của Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (về tính ổn định của mực nước hồ Đồng Mô và xây dựng, ban hành bảng giá cho thuê đất tại dự án), ngày 14-3, UBND TP Hà Nội đã có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, xem xét, giải quyết nội dung đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời đề xuất giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo UBND TP. 

Lãnh đạo TP cũng giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Tài chính kiểm tra, xem xét, đề xuất giải quyết nội dung xây dựng và ban hành đơn giá cho thuê đất tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, báo cáo UBND TP trước ngày 15-4.

N.Yến