Nhà hát Công an nhân dân cho biết, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo Cục Công tác đảng và Công tác chính trị phê duyệt chủ trương dựng vở kịch “Duyên Định”. Đây là vở kịch về đề tài chiến tranh cách mạng, ca ngợi tinh thần đấu tranh anh dũng chống đế quốc Mỹ của quân và dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (giai đoạn 1972-1975). 

Các nghệ sĩ của Nhà hát Công an nhân dân trong vở "Vẫn sống"

Tư tưởng chủ đề của tác phẩm mang tính nhân văn, chuyển tải thông điệp về khát vọng hòa bình, xoá bỏ mọi hận thù chiến tranh để hướng tới hợp tác và cùng nhau phát triển. 

"Duyên Định" được dàn dựng theo kịch bản của Tiến sĩ sử học Chu Đức Tính, nguyên Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh, nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Sử học Việt Nam cố vấn lịch sử,  NSND Lê Hùng đạo diễn. 

Vở kịch được xây dựng bằng hình thức xã hội hoá, dự kiến sẽ báo cáo tổng duyệt trước ngày 22-12.


N.Hoa