Từ 7h sáng ngày 12 tháng Giêng âm lịch, các nghi lễ rước nước, tế cá đã bắt đầu diễn ra tại đền Cố Trạch. Sau khi thành tâm xin Đức Thánh Trần, đoàn rước gồm 12 đội hình với khoảng 200 người sẽ tái hiện các nghi lễ rước nước, tế cá truyền thống vốn đã được thực hiện từ xa xưa tại đền Trần. 

Bao gồm các nghi thức: rước kiệu từ đền Cố Trạch ra giếng cổ, ao thả cá; thực hiện nghi thức lấy nước, đánh bắt cá; Tiếp đó, rước kiệu, mang nước, cá về sân đền Thiên Trường thực hiện nghi lễ dâng nước, tế cá. Sau đó, cá được đưa đi phóng sinh ở sông Hồng, tại khu vực phà Hữu Bị, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc.

Ý nghĩa của lễ rước nước chính là cầu mong cho một năm mới mưa thuận, gió hòa, cây cối tươi tốt và mùa màng bội thu, nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. Còn về lễ tế cá có ý nghĩa tri ân công đức của Tiên Tổ Trần Triều, một vương triều xuất phát từ nghề chài lưới, lấy thuyền là nhà, sông biển là quê hương. 

Song chính nhờ nghề chài lưới đã góp kinh nghiệm giúp triều Trần 3 lần đánh thắng giặc Nguyên – Mông, trở thành vương triều hưng thịnh nhất trong lịch sử dân tộc. Cá tế xong được phóng sinh ra sông Hồng với ước mong hào khí Đông A mãi tỏa sáng, bờ cõi nước Việt Nam mãi trường tồn.

Bích Mận - Ảnh: Nguyễn Quân