Phóng viên Báo CAND ghi nhận một số hình ảnh trong ngày phát ấn đầu tiên.

Cảnh Vũ