Bà Đàm Lan, Giám đốc Công ty TNHH Văn hóa Nhật Nguyệt, đơn vị tổ chức chương trình cho hay: Tín ngưỡng thờ Mẫu là tín ngưỡng nội sinh của đã đồng hành cùng người Việt trong suốt chiều dài lịch sử và là đối trọng của người Việt với các tín ngưỡng du nhập khác. Trong tín ngưỡng thờ Mẫu thể hiện rõ nét tâm tư, tình cảm, trí tuệ, đạo đức, lịch sử… của dân tộc Việt.  Tín ngưỡng cũng thể hiện cách nhận thức về thế giới quan, chủ nghĩa yêu nước đã được tâm linh hóa, những mong muốn của người Việt nơi trần thế… 

Với sự độc đáo ấy, cuối năm 2016, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tuy nhiên, hiện nay, tín ngưỡng này đang nảy sinh nhiều vấn đề bất cập như kinh tế hóa, biến tướng trong thực hành…

Chương trình "Mẹ Việt - Hành trình di sản" nằm trong chuỗi hoạt động đồng hành cùng phim "Mẹ Việt - Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt"

Chương trình  “Mẹ Việt – Hành trình di sản” nằm trong chuỗi hoạt động đồng hành cùng phim “Mẹ Việt – Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt” – phim Việt dài tập đầu tiên về tín ngưỡng thờ Mẫu, nhằm góp phần giới thiệu chi tiết  các giá trị di sản đến với cộng đồng: giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, âm nhạc, nghệ thuật trang trí… 

Tại TP Hồ Chí Minh, bên cạnh việc giới thiệu các thước phim về tín ngưỡng thờ Mẫu, giới thiệu minh họa một buổi thực hành tín ngưỡng, Ban tổ chức sẽ còn chia sẻ về những giá trị của tín ngưỡng, lý giải vì sao thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ của người Việt lại được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại…


N.H