Cùng với lễ công bố, chương trình diễn xướng cũng đã diễn ra tại Nhà hát chèo Việt Nam. Với 108 tập phim “Mẹ Việt – Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt” sẽ được sản xuất theo 4 phần với 4 chủ đề riêng. Trong đó, phần 1 giới Thiệu tổng quan về tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt; Phần 2: Tứ Phủ; Phần 2: Các vị thánh trong tứ Phủ và các vị Thánh được phối thờ trong Tứ phủ; và phần 4 sẽ đề cập đến Tín ngưỡng thờ Mẫu xưa và nay.

Phim “Mẹ Việt – Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt” sẽ được sản xuất theo 4 phần vớ

Bà Đàm Lan, đại diện cho nhà sản xuất phim đồng thời là người chắp bút xây dựng kịch bản phim cho hay, để thực hiện bộ phim này ê kíp làm phim cũng như ban cố vấn phim đã kêu gọi tất cả các nhà nghiên cứu các đồng đền thủ nhang ở trong và ngoài nước cùng đóng góp và hỗ trợ để nội dung của phim được chuẩn chỉ và đạt được đúng như mục tiêu đề ra.

Để hoàn thành tốt dự án phim này, ekip làm phim ngoài tìm tòi, nghiên cứu sưu tầm tài liệu thì sẽ gần như đặt chân đến tất cả các vùng miền trong cả nước.

“Phim không hy vọng có thể giải quyết được những vấn đề bấp cập của tín ngưỡng thờ Mẫu hiện nay cũng như tương lai, nhưng sẽ cung cấp cho cộng đồng những thông tin cơ bản nhất, những giá trị văn hóa đặc sắc, những giả trị nhân văn to lớn mà Tín ngưỡng thờ Mẫu mang lại cho con dân nước Việt”, đại diện nhà sản xuất bày tỏ.

Tín ngưỡng thờ Mẫu là tín ngưỡng nội tại đã đồng hành cùng với quá trình lịch sử của người Việt trong suốt 4000 năm qua. Vào năm 2016, Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. 

N. Hoa