Đây là điểm dừng chân cuối cùng của pho tượng Phật ngọc Hòa bình Thế giới tại Việt Nam, trước khi được thỉnh sang Australia và an vị tại quốc gia này.

Tượng Phật ngọc Hòa bình thế giới.

Tượng Phật ngọc Hòa bình Thế giới là một trong những pho tượng Phật ngọc lớn nhất được khắc bằng ngọc bích chất lượng cao trên thế giới. Ngọc được thỉnh từ Canada và bức tượng được chạm khắc tại Thái Lan vào năm 2008.

Pho tượng Phật ngọc hoàn thiện cao 2,54m, ngang 1,77m, nơi dày nhất khoảng 1m, nặng 4 tấn. Tượng được đặt ngồi trên một ngai vàng thạch cao khoảng 1,4m.

Vũ Cảnh