Với hình thức là những cánh thư gửi người xưa, “Chuyện tình không tên” viết về những bóng hồng, những câu chuyện đã tạo cảm hứng cho các sáng tác của Vũ Thành An nói chung và cho hơn 50 bài tình ca không tên nói riêng của ông.

Nhạc sỹ Vũ Thành An.

Trong cuốn sách của mình, Vũ Thành An dành những từ ngữ tốt đẹp nhất, những lời cảm ơn chân thành nhất, và kể những kỉ niệm đẹp nhất khi bên nhau. Ông biết ơn những người yêu, người em gái, người vợ. . . đã đến bên mình, khắc ghi trong tim tất cả những ký ức đẹp nhất về họ.

“Chuyện tình không tên” viết về những bóng hồng, những câu chuyện đã tạo cảm hứng cho các sáng tác của Vũ Thành An.

“Chuyện tình không tên” như một cuốn hồi kí về cuộc đời và sự nghiệp sáng tác của mình để kể cho tường minh, như một lời tạ từ gói trọn trái tim ông và với tất cả sự chân thành, tôn trọng nhất dành cho những hồi ức đẹp.

Đậu Dung