Di tích Quốc gia đặc biệt Tây Thiên là nơi thờ Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu – người được Hùng Chiêu Vương thứ 7 lập làm Chính Vương phi. Bà có công giúp Vua dẹp giặc, mở mang bờ cõi, thống nhất giang sơn, dạy dân trồng lúa, phát triển kinh tế. 

Sau khi xong việc, Bà trở về quê hương, nay là thôn Đông Lộ, xã Đại Đình, huyện Tam Đảo và “hóa” tại đây. Ghi nhớ công ơn của Bà, nhân dân trong vùng lập đền thờ và mở hội vào ngày 15-2 âm lịch hàng năm.

Hình ảnh tại Lễ khai hội Tây Thiên.

Tại lễ khai mạc, các đại biểu, đoàn chủ lễ và bà con nhân dân cùng du khách thập phương đã tiến hành dâng hương Quốc mẫu và rước Bằng Di tích Quốc gia đặc biệt; thành kính tưởng nhớ công lao của Quốc mẫu và các vị anh hùng dân tộc đã có công dựng nước.

Lễ khai mạc Lễ hội Tây Thiên Xuân Bính Thân 2016 được diễn ra trang nghiêm; thể hiện truyền thống tốt đẹp, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta.

Nguyễn Cường