Tối 31-8, tại buổi trò chuyện về Âm nhạc và Hình ảnh với tên gọi Cộng sinh, Hội đồng Anh đã chính thức giới thiệu và công bố quỹ FAMLAB nhằm góp phần hỗ trợ những dự án về di sản nhạc và phim của Việt Nam.

Quỹ FAMLAB thuộc một trong hai hợp phần có liên kết chặt chẽ của dự án di sản kết nối gồm: Di sản văn hóa cộng đồng, và Phim, Nhạc và Lưu trữ (FAMLAB – Film, Archive and Music Lab). 

Các nghệ sỹ tham gia chương trình lưu trú tại làng Mơ H’ra, Gia Lai.  Ảnh: British Council

Khởi động vào tháng 4-2018, dự án hướng tới việc kiến tạo các cơ hội mới để các cộng đồng trên khắp cả nước có thể đóng góp vào quá trình bảo tồn và phát triển các giá trị di sản văn hóa của họ, cũng như hưởng lợi từ chính quá trình đó.

Với tổng trị giá £100,000 (tương đương khoảng 3 tỷ đồng), quỹ FAMLAB sẽ nhằm góp phần hỗ trợ những dự án về di sản nhạc và phim của Việt Nam qua các phương thức biểu đạt đương đại; khuyến khích những nhà thực hành nghệ thuật và văn hóa khai thác những phương thức sáng tạo mới để tương tác với khán giả cũng như tạo ra các nhóm khán giả mới cho di sản phim vàâm nhạc Việt Nam.

Quỹ FAMLAB cũng đồng thời tạo cơ hội cho các cá nhân, các nhóm thực hành nghệ thuật và các tổ chức tại Việt Nam hoặc Vương quốc Anh, hoặc hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, có hoạt động dưới bất kỳ hình thức biểu đạt nghệ thuật sáng tạo nào.

Tiên An