Phóng viên Báo điện tử CAND có mặt tại đây từ lúc 4h sáng ngày 21-2 để ghi lại quang cảnh “vắng vẻ” hiếm có của động Hương Tích trước giờ khai hội.

Du khách lễ tại các ban thờ bên trong động.
Du khách ngồi nghỉ do phải dậy di chuyển từ rất sớm.
Thực hành nghi lễ.
Ngoài trời vẫn còn tối đen như mực.
Du khách xếp hàng tại cửa soát vé.
Nhiều du khách đã quay trở ra.
4h sáng, động Hương Tích còn khá vắng vẻ.
Du khách tranh thủ nghỉ ngơi.
Các cụ già tham gia trảy hội.
Cảnh tượng thưa thớt hiếm có tại động Hương Tích trước giờ khai hội.
Du khách lấy tay hứng nước cầu may mắn trong động.
Ngoài trời đang dần sáng.


Vũ Cảnh