Theo đó, triển lãm giới thiệu hơn 300 tư liệu, hiện vật với các nội dung chính, gồm: Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1969-1975); xây dựng lại đất nước và bảo vệ Tổ quốc (1975-1986); đổi mới và phát triển (1986-1995); hội nhập và cất cánh (1995-2019); hướng tới tương lai. 

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tham quan triển lãm Hành trình vươn tới những ước mơ - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VH&TT tỉnh Thừa Thiên Huế giới thiệu, thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật, triển lãm giới thiệu tới công chúng quá trình 50 năm thực hiện Di chúc và những thành tựu nổi bật mà Nhân dân ta đã dành được trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đạt được những thành tựu quan trọng trên con đường tiến lên CNXH gắn với độc lập dân tộc..

Hơn 300 tư liệu, hiện vật được giới thiệu tại triển lãm.
Đồng thời, triển lãm góp phần động viên nhân dân tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nỗ lực phấn đấu bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Anh Khoa