Cụ thể, ban tổ chức sẽ giới thiệu và tổ chức các trò chơi: lò cò của Ấn Độ, Malaysia, Sri Lanka, Việt Nam. Trò chơi ô ăn quan của Indonesia, Thái Lan, Việt Nam. Trò chơi cướp cờ của Campuchia, Thái Lan, Việt Nam. Trò chơi đi gáo dừa của Brunei, Lào, Việt Nam…

Đặc biệt, các du học sinh nước ngoài đang học tập tại Việt Nam sẽ trực tiếp hướng dẫn và tham gia các trò chơi cùng du khách.

Với việc tổ chức nhiều trò chơi dân gian của các nước là dịp để các bạn nhỏ thiếu nhi tìm hiểu những nét tương đồng và khác biệt giữa trò chơi dân gian của Việt Nam với các nước trên thế giới. 

Bên cạnh đó, việc khám phá và trải nghiệm các trò chơi dân gian sẽ giúp công chúng tăng cường sự hiểu biết về văn hóa truyền thống của dân tộc và các quốc gia khác; từ đó, nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc và bảo tồn di sản văn hóa.

Hải Châu