Cụ thể, Hà Nội hiện có 5.922 di tích lịch sử, văn hóa, trong đó có 1 Di sản thế giới là Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, 11 di tích quốc gia đặc biệt, 1.182 di tích cấp quốc gia, 1.202 di tích cấp thành phố, 3.487 di tích chưa xếp hạng.

Di sản thế giới là Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội.

Được biết, về xử lý quảng cáo rao vặt và bảng biển quảng cáo tấm lớn trên địa bàn thành phố tính đến hết tháng 11, các quận, huyện, doanh nghiệp đã tiến hành xử lý, tháo dỡ 178/190 bảng quảng cáo một cột trụ đứng độc lập, 149/149 bảng quảng cáo hộp đèn vi phạm trên địa bàn thành phố. Thời gian tới, thành phố sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, phân cấp quản lý nhằm xử lý triệt để sai phạm trong lĩnh vực này.

Hải Châu