Các phim được trao tặng đợt này là những bộ phim do Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế - Bộ TT&TT phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước sản xuất theo chủ trương tuyên truyền đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước, cũng như hưởng ứng Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong số này, có thể kể đến các bộ phim tiêu biểu như “Dấu chân Bác trên con đường cách mạng của Đảng”,“Những sự tương đồng”, “Bác Hồ với đồng bào Tây Nguyên”, “Bác Hồ - Nơi người đọc Tuyên ngôn độc lập”, “Bác Hồ trong trái tim những người lính”...

Theo Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son, mục đích của đợt trao tặng phim lần này là để phát huy hơn nữa hiệu quả thông tin, tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua hệ thống trưng bày, trình chiếu phim tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đến với đông đảo khách tham quan trong nước, quốc tế.

Huyền Thanh