Đồng thời, dịp này, Bảo tàng Hà Nội cũng công bố, giới thiệu các tư liệu và hiện vật do các tổ chức, cá nhân hiến tặng tới công chúng.

Quang cảnh một triển lãm được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội.

Được biết, từ đầu năm đến hết tháng 8-2018, Bảo tàng Hà Nội đã vận động, tiếp nhận đưa về bảo tàng gần 1.000 hiện vật trong tổng số 1.065 hiện vật còn thiếu so với thiết kế và đề cương kịch bản trưng bày…

Toàn bộ những hiện vật, tư liệu mà Bảo tàng Hà Nội tiếp nhận được trong đợt này có giá trị văn hóa, tinh thần, minh chứng cho sự phát triển của Hà Nội qua các thời kỳ lịch sử. Đó là những hiện vật thể hiện tình yêu Hà Nội của các tổ chức, cá nhân cống hiến cho ngành văn hóa Thủ đô.


CV