Theo đó, Bảo tàng Hà Nội sẽ có 4 không gian trưng bày chính, trong đó không gian trưng bày tại tầng 1 gồm: Không gian đại sảnh thông tầng, không gian dành cho phục vụ: quầy bán vé, khu lễ tân, khu bán hàng lưu niệm, khu gửi đồ 1, khu gửi đồ 2.

Không gian trưng bày tầng 2 gồm các chủ đề: Câu chuyện của Bảo tàng Hà Nội; "Thiên nhiên"; "Hành trình đến Thăng Long"; "Thăng Long thời Đại Việt".

Không gian trưng bày tầng 3 với chủ đề Hà Nội thế kỷ XIX-XX bao gồm các chủ đề: Làng nghề - Phố nghề, Thành phố thuộc địa, Cư dân thành phố, Tôn giáo tín ngưỡng, Đời sống văn hóa - nghệ thuật... Không gian trưng bày tầng 4 bám sát các chủ đề: Đấu tranh chống Pháp giành độc lập (1873-1954); Kháng chiến chống Mỹ (1954-1975); Xây dựng chủ nghĩa xã hội; Hà Nội trên đường đổi mới.

N.Y.