Chiều 20-8, ông Võ Lê Nhật, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế cho biết, kỳ họp bất thường lần thứ 4, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VII tổ chức vào ngày 19-8 đã thông qua Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế. 

Theo đó, mức điều chỉnh tăng phân chia theo 4 khu vực tham quan, gồm: nhóm 1 quần thể di tích Hoàng Cung Huế tăng từ 150.000 đồng lên 200.000 đồng; nhóm 2 quần thể các lăng vua Tự Đức, Khải Định, Minh Mạng tăng từ 100.000 đồng lên 150.000 đồng; nhóm 3 quần thể các lăng vua Gia Long, Thiệu Trị, Đồng Khánh tăng 40.000 đồng lên 50.000 đồng. Giá vé gộp tất cả điểm tham quan cao nhất 580.000 đồng.

Mức phí tham quan các di tích thuộc quần thể di tích Cố đô Huế được điều chỉnh tăng.

Ngoài ra, còn có một số chính sách miễn giảm đối với trẻ em, người Huế và các đối tượng ưu tiên theo quy định. Dự kiến, sau 3 năm thực hiện điều chỉnh giá vé theo mức trên, doanh thu cho cả giai đoạn 2020 - 2022 ước đạt trên 1.450 tỷ đồng.

Theo Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế Võ Lê Nhật, mục tiêu của việc điều chỉnh phí tham quan nhằm phấn đấu tăng trưởng nguồn thu từ bán vé tham quan di tích Huế giai đoạn 2020 - 2022 đạt 5-10%. Đồng thời, giảm gánh nặng đầu tư từ nguồn ngân sách Trung ương, tăng cường nguồn đầu tư ngân sách địa phương từ việc phát huy giá trị di tích phục vụ cho sự nghiệp bảo tồn, trùng tu và tôn tạo, trả lại giá trị nguyên vẹn các công trình kiến trúc; mở rộng quy mô phục vụ, tạo thêm điểm nhấn mới cho du khách khi đến tham quan các di tích thuộc Di sản Huế.


Anh Khoa