Tại buổi giao lưu, bà Claudia Kaiser chia sẻ nhiều vấn đề, trong đó có nhận định xu hướng xuất bản thế giới trong năm 2018; những điều cần thiết mà đơn vị xuất bản Việt Nam cần chuẩn bị cho việc giao dịch bản quyền trong năm 2018 tại Hội chợ sách Frankfurt; cơ hội của Việt Nam tại Hội chợ sách quốc tế; hình ảnh của Việt Nam tại Hội chợ sách Frankfurt…

Thông qua buổi giao lưu, bà Claudia Kaiser và Hội Xuất bản Việt Nam mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa tổ chức hội chợ sách lớn nhất thế giới với Việt Nam, từ đó tạo mọi điều kiện kết nối với các chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xuất bản để giúp ngành Xuất bản Việt Nam phát triển hơn.

Bà Claudia Kaiser là Quản lý cấp cao Hội chợ sách Frankfurt từ năm 2003, ở các vị trí khác nhau như Trưởng bộ phận quốc tế, Tổng giám đốc của KITAB (Hội chợ sách quốc tế Abu Dhabi), Trưởng hội chợ sách Cape Town...

Hiện nay với tư cách là Phó Chủ tịch Hội chợ sách Frankfurt, bà phụ trách các thị trường Đông Nam Á và Ấn Độ.

Q.Nga