“Heritage of Future Past” hay “Di sản kết nối” là dự án trong khuôn khổ Chương trình Văn hóa và Phát triển của Hội đồng Anh tại Việt Nam, được triển khai từ năm 2018 và kéo dài đến năm 2020. Dự án là một phần trong chuỗi chương trình Hội đồng Anh thực hiện nhằm kỉ niệm 25 năm hoạt động tại Việt Nam. 

Ra mắt dự án Di sản kết nối văn hóa Việt Nam – Anh quốc. Ảnh: Hội đồng Anh

Trong khuôn khổ dự án, Hội đồng Anh tại Việt Nam sẽ phối hợp với các đối tác như cộng đồng địa phương, viện nghiên cứu về di sản văn hóa ở trung ương và địa phương, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và văn hóa, để nghiên cứu, thu thập tài liệu, hỗ trợ tập huấn và nâng cao năng lực (bao gồm cả phương thức dạy truyền miệng), vận động chính sách và giáo dục, nhìn lại, khôi phục giá trị, và tiếp nối sáng tạo các di sản văn hóa trong thực tiễn đương đại…

Ông Danny Whitehead – Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam cho rằng, di sản không nhất thiết phải có tuổi đời cả trăm năm hay những thứ bác học có trong sách vở mà đó là những điều gần gũi, có giá trị với đời sống ví như những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng cần được bảo tồn.

Dự án nhằm mang đến cách tiếp cận di sản sáng tạo, cho phép các cộng đồng trực tiếp đóng góp và hưởng lợi từ việc bảo vệ và chia sẻ di sản văn hóa, từ đó thúc đẩy sự hiểu biết, ứng dụng và thụ hưởng các di sản văn hóa này trong đời sống hàng ngày ngay tại cộng đồng địa phương cũng như trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giáo dục khác.


Tiên An