Tại buổi lễ, Ban tổ chức cho biết tính đến ngày 30-10-2015, Ban tổ chức đã nhận được 9 tác phẩm từ hội Văn học Nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, 450 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả thuộc 55 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố gửi xét giải thưởng. Các tác phẩm được phân ra các chuyên ngành gồm thơ, văn xuôi, lý luận phê bình văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, điện ảnh, âm nhạc, sân khấu, múa, văn nghệ dân gian…

Qua thời gian xét giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2015, Ban tổ chức đã lựa chọn ra 67 tác phẩm đánh giá cao nhất để tiến hành trao giải thưởng. 

2 giải A đã trao cho tác giả Phan Duy Nhân với tập thơ “Thơ và đời” và tác giả Nguyễn Trung Kiên với bộ ảnh “Thăng hoa”, các tác giả đạt giải B gồm có Trần Nhã My, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Thị Lan, Phạm Hữu Huỳnh, Bùi Minh Thủy…, các tác giả đạt giải C thuộc về Nguyễn Hiền Lương, Vũ Thanh Lịch, Đỗ Xuân Thu, Đinh Huyền…

Hải Châu