Đại hội đã bầu 75 người vào BCH Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNTVN khóa  VIII, nhiệm kỳ 2010-2015. Trong đó, 23 người được bầu vào Đoàn Chủ tịch; thường trực Đoàn Chủ tịch gồm 7 thành viên. Nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các hội VHNTVN nhiệm kỳ 2010-2015. Sáu Phó Chủ tịch gồm nhạc sỹ Ca Lê Thuần, nhà thơ Bằng Việt, nhà văn Đỗ Kim Cuông, GS. Tô Ngọc Thanh, nhạc sỹ Đỗ Hồng Quân, nhà văn Tùng Điển.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Tấn Sang đã tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ "Đoàn kết, dân chủ, xây dựng, sáng tạo" và khẳng định: Trong sự nghiệp cách mạng của toàn dân tộc với nhiều khó khăn, gian khổ, đội ngũ văn nghệ sỹ cả nước đã có đóng góp to lớn. Đặc biệt trong 2 cuộc kháng chiến cứu quốc, chống xâm lược, bảo vệ độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc, văn nghệ sỹ đã đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi với nhân dân, chiến sỹ trên tất cả các mặt trận. Nhiều văn nghệ sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, nhiều văn nghệ sỹ lớn đã gắn bó cuộc đời, sự nghiệp với lịch sử cách mạng dân tộc...

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao bức trướng tặng Đại hội. Ảnh: TTXVN

Liên hiệp các Hội VHNTVN cần làm tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết đội ngũ những người làm công tác văn học, nghệ thuật để đây thực sự là mái ấm của  văn nghệ sỹ, là cầu nối giữa đội ngũ văn nghệ sỹ cả nước với Đảng, Nhà nước; cổ vũ, động viên, tạo điều kiện cho văn nghệ sỹ lao động, sáng  tạo, xây dựng nền văn học, nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, làm phong phú thêm kho tàng văn hóa của dân tộc ta.

Trong nhiệm kỳ mới 2010-2015, đội ngũ văn nghệ sỹ cả nước cần phấn đấu để có nhiều tác phẩm hay, mang đậm dấu ấn, hơi thở, tầm vóc thời đại, kết tinh tài năng, tâm huyết của văn nghệ sỹ. Liên hiệp Hội cần đặc biệt coi trọng chăm sóc các tài năng trẻ. Tiến hành đầu tư có trọng điểm, ưu tiên các đề tài chủ yếu, các công trình, dự án lớn, khắc phục đầu tư dàn trải, bình quân chủ nghĩa, lấy chất lượng và hiệu quả làm mục tiêu, thước đo...

Thanh Hằng