Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương chia sẻ kinh nghiệm, từ đầu năm 2018 đến nay công tác đấu tranh phòng chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong lĩnh vực tư tưởng, nhất là trên không gian mạng được Bình Dương quan tâm thực hiện. 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã tham mưu cho Tỉnh ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; đồng thời thành lập mạng lưới từ tỉnh đến cơ sở và liên kết với các tỉnh, thành khác trong khu vực cũng như phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương tạo thế trận đấu tranh trên không gian mạng để phản bác trước các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc hai trên Internet và mạng xã hội.

Nói về công tác nắm bắt, trao đổi thông tin liên quan đến quan điểm sai trái, thù địch và thông tin xấu, độc hại trên mạng xã hội, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết Ban đã tham mưu cho Tỉnh ủy thành lập tổ thông tin, tuyên truyền và đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc hại trên mạng xã hội và Internet; đồng thời tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng Internet và đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc hại trên mạng xã hội. 

Đến nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã thành lập đội ngũ cộng tác viên tham gia đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội.

Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An, năm ngoái lực lượng đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của địa phương này đã đấu tranh, phối hợp đấu tranh góp phần ngăn chặn, vô hiệu hóa các trang mạng có nội dung xuyên tạc, kích động cùng nhiều trang web, trang thông tin có nội dung sai trái khác.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết, để tạo thuận lợi, thống nhất trong phối hợp hoạt động, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh đã xây dựng được Ban Điều hành trên mạng tham gia tổ chức phản bác, gỡ bỏ những thông tin xấu, độc hại trên mạng xã hội. 

Các nhóm tuyên truyền phản bác luận điệu sai trái, thù địch trên mạng xã hội của Tây Ninh cũng đã liên kết chặt chẽ với các tổ chức khác để vận động, thuyết phục các trang Facebook cá nhân gỡ bỏ những hình ảnh, video, clip phản cảm, xuyên tạc… cũng như yêu cầu Facebook xóa bỏ những thông tin, hình ảnh, video clip phản cảm, xuyên tạc chủ trương chính sách của Nhà nước.

Chia sẻ về kinh nghiệm tuyên truyền, định hướng thông tin trong vụ việc đối tượng xấu kích động người dân tụ tập gây rối trật tự xã hội, làm ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa bàn 2 huyện Tuy Phong và Bắc Bình; kích động người dân tham gia tấn công lực lượng thực thi công vụ, phá hoại tài sản nhà nước vào giữa năm 2018, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận đề nghị, khi có vụ việc xảy ra, các cơ quan thông tấn báo chí cần thông tin khách quan, đúng sự thật về sự việc để tránh bị kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, phô trương thanh thế. 

Cùng lúc, chính quyền địa phương cần nhanh chóng thành lập trung tâm thông tin, thống nhất một đầu mối để kịp thời cung cấp thông tin chính thống cho các cơ quan chức năng, cơ quan báo chí, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên để định hướng dư luận. 

Việc đảm bảo an toàn hạ tầng thông tin liên lạc phục vụ truyền thông, nhất là hệ thống cơ sở hạ tầng phát thanh, truyền hình các cấp cũng như các trung tâm văn hóa cấp huyện và phương tiện thông tin lưu động cần được địa phương quan tâm. 

Cũng theo đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, thời điểm xảy ra sự cố đối tượng xấu kích động tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng, các lực lượng có trách nhiệm cần lập tức tăng cường đấu tranh trên không gian mạng; các cấp ủy, chính quyền cơ sở cần huy động ngay cán bộ, đảng viên và thành viên xung kích sử dụng mạng xã hội để trực tiếp chủ động, thông tin tích cực để tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng và nên coi đây là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Đ.Thắng